Screenshot_3

Instructions to backup data to Google Drive on CentOS operating system

Hướng dẫn backup dữ liệu lên Google Drive trên hệ điều hành CentOS

73 Likes 1 Comment
chrome_DCBBnwMrdE-1170x595-1

Instructions for installing Grafana CentOS 7

Grafana là một phần mềm phân tích và hiển thị số liệu nguồn mở. Nó là một bộ bảng điều khiển số liệu nhiều tính năng, được sử dụng rộng rãi như một trình soạn thảo biểu đồ cho Graphite, Elaticsearch, OpenTSDB, Prometheus và InfluxDB.

Việc sử dụng Grafana điển hình bao gồm phân tích cơ sở hạ tầng và ứng dụng, nhưng nó cũng được áp dụng trong các lĩnh vực khác industrial sensors, home automation, weather, and process control.

51 Likes Comment
zimbra-done-1

Instructions to install Zimbra mail server on Centos 7

Step 1: Check and update the system The first step you need to check is SELINUX is on, if it is on, then turn it off. Execute stop postfix and remove postfix Then you update…

61 Likes Comment
Thong-Tin-Dang-Nhap-CentOS-Web-Panel-1

Installing and Administering CentOS Web Panel – Free Web Hosting Control Panel

2K – FB – NEWS – Introducing CentOS Web Panel CentOS Web Panel  – Free Web Hosting is designed for quick and easy management of servers (Dedicated & VPS), running on the popular Linux operating…

64 Likes 24 Comments

2K – FB – NEWS How to Install Cyberpanel on Centos 7

2K – FB – NEWS – HELLO  Installation Update the packages installed on the system: Download the install script. Make the script executable and run installer.sh. Type 1 and ENTER to install CyberPanel Type 1 and ENTER to install CyberPanel with OpenLightSpeed. Type Y and ENTER to select…

65 Likes Comment